Du vet väl att du är med och bestämmer?!

Jag har under ekoskolan-åren suttit i elevråd, tidningsråd, skolråd, matråd, miljöråd… och alltid berömt ”…rådsrepresentanterna när de följt klassrådsprotokollen och fört sina klasskamraters talan på ett alldeles utmärkt sätt.

Sitter nu som personalrepresentant i Västra ekoskolans föräldraledda styrelse. Jag ser att (och har sett undre en längre tid) att styrelsen har det lite svårt med kontakten ut till dig förälder. Du som förälder ska säkert veta att du är en del av skolan. Att skolans styrelse representerar dej och att du kan göra dig hörd den vägen. Det skulle kanske behövas ett ”klassråd” då och då även för föräldrarna på skolan. Man kan tänka sig att vi har någon form av mötestid för alla föräldrar en gång i månaden eller så kan vi göra som miljöpartiet och hälsa alla föräldrar (medlemmar i västra ekoskolan) välkomna till samtliga styrelsemöten. Styrelsen vill naturligtvis föra alla föräldrars talan och det är viktigt att den kommunikationsvägen finns. Obs! Bara ett förslag från personalrepresentanten!!!).

Kan tillägga att den styrelse som skolan har just nu enligt min åsikt/erfarenhet -definitivt är den kompetentaste styrelse skolan någonsin haft. Ni föräldrar är starkare kort än någonsin. Det finns en fantastisk kompetens i gruppen.

Vår fina skolas styrelse arbetar hårt, dels för att vi ska uppfylla skolverkets och regeringens allt tuffare krav på oss som friskola men också med det som från början var själva idén med friskolor. ”Att vi ska driva vår profil och att föräldrar bidrar till ekonomin/lärartätheten genom att sköta allt praktiskt arbete.

Det räcker inte längre med att skolan har en anställd väldigt kompetent rektor. Att vi har en tydlig profil och en fantastisk personal. Nej nu ska skolans huvudman/män…. Med ordförande i toppen kunna skollagens alla föreskrifter. De ska också vara helt ajour med vad som händer på skolan. Naturligtvis enligt GDPR.  Heja styrelsen!!!