Du vet väl att du är med och bestämmer?!

Jag har under ekoskolan-åren suttit i elevråd, tidningsråd, skolråd, matråd, miljöråd… och alltid berömt ”…rådsrepresentanterna när de följt klassrådsprotokollen och fört sina klasskamraters talan på ett alldeles utmärkt sätt. Sitter nu som personalrepresentant i Västra ekoskolans föräldraledda styrelse. Jag ser att (och har sett undre en längre tid) att styrelsen har det lite svårt med […]