Klagomål & Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om ditt barns skola.
Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du skolan att bli bättre och att utveckla verksamheten.

Du kan lämna in klagomål till oss om du upplever att något inte fungerar som det ska i skolan d.v.s. om du anser att skolan inte uppfyller de bindande bestämmelser i lagar eller andra föreskrifter som gäller för verksamheten.

Klagomålet kan gälla något som berör själva undervisningen eller specifika händelser som sker under skoltid eller fritids.

Exempel på klagomål kan vara:

  • Ingen eller bristfällig information till vårdnadshavare
  • Ditt barn upplever otrygghet
  • Brist i särskilt stöd eller extra anpassning
  • Mobbning och kränkande behandling

Om du vill lämna ett klagomål till skolan fyller du i nedanstående formulär.